SEÇME YERLEŞTİRME

İş potansiyeli her geçen gün artan ve gelişen organizasyon yapısında ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan iş gücünü karşılamak için öncelikle şirketin iç potansiyeli kullanılır. Yetersiz kalınan yerlerde ise dış kaynaklar kullanılarak üreten insan ilkesi çerçevesinde mesleki ve davranışsal yetkinliklerimizle uyumlu aday arayışına girilir.

Şirketin ihtiyacı doğrultusunda veya ileride doğabilecek pozisyon ihtiyaçları için de genel başvurular yapılabilmektedir. İnsan Kaynaklarına ulaşan özgeçmişlerle birlikte, başvuru süreci başlamış olmaktadır. Başvurular üyesi olunan internet siteleri üzerinden ya da çalışanların referanslarıyla da alınmaktadır. Yapılan başvurularda ilk olarak mesleki yetkinlikler ve boş pozisyonlar eşleştirilmektedir. Uygun eşleştirme yapılan adaylarla telefon üzerinden ilk mülakat yapılır. İkinci mülakata hak kazanan adaylara e-posta yoluyla davet mektubu gönderilir. İkinci mülakatta davranışsal yetkinlik bazlı uygulamalar tercih edilmektedir.

İrem İnşaat davranışsal yetkinlikleri;

  • Motivasyon ve başarma azmi: Motivasyonunu olumlu yönde yönetir. Sorumluluk bilinci vardır ve kendi potansiyelinin farkındadır, kurumun stratejik amaçlarına odaklanır, karşısına çıkan problemi istekle çözer, zamanı etkin kullanır. Strese dayanıklıdır.
  • Takım çalışması ve iş birliği: takımın istenilen sonuçlara ulaşması için istekle çalışır, takım ruhuna uyumludur, takım içinde düşüncelerini özgüvenle savunur, takımın ortak kararına saygılı ve disiplinlidir. Diğer bölümlerle etkin iş birliği içindedir. İlişki yönetiminde özenlidir.
  • Yenilikçilik: Bir problem üzerine çok yönlü bilgi ve tecrübesini kullanarak sıra dışı yaklaşımlar, süreçler, ürün/hizmetler geliştirir ve hayata geçirir.
  • Güvenirlilik: Ekip çalışması ve iç müşteri ilişkilerinde çıkardığı iş kalitesi ve terminlere uyum ile güven telkin eder. Güvenirliliği nedeniyle tercih edilen çalışma arkadaşıdır.
  • Kalite odaklılık: İrem İnşaat’ın kalite standartlarını bilir. İş süreçlerini yürütürken kalite standartlarını özenle uygular. Karşılaştığı problemleri kalite standartlarını geliştirecek fırsat olarak görür.

Davranışsal yetkinliklerle uyumlu olan adaylar üçüncü mülakat için tekrardan davet mektubu alır. Mesleki yetkinlikleri ölçme üzerine olan bu mülakat teknik kadro eşliğinde yapılır.

TOP