PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetimi, bireysel hedef ve performansların şirket stratejisiyle sürdürülebilir uyumunu sağlayarak vizyon ve stratejinin hayata geçirilmesine olanak veren süreçlerin bütünüdür. Performans Yönetimi, şirket çalışanlarının yıllık hedef ve yetkinlik performanslarını takip ederek, çalışanların istikrarlı kariyer gelişimini amaçlamaktadır.

Performans Yönetimi; şirketin stratejisi ile çalışanları ve kültürü arasında bir köprü kurarak bireylerin performansını yönetmek ve yönlendirmek adına kullanılır. Organizasyonlar bu unsuru başarı ile birbiriyle uyumlu hale getirerek organizasyonun etkinliği, çalışan verimliliği ve iş hedeflerine ulaşma başarısını arttırır.

TOP