İş Sağlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği

İrem İnşaat olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak daima en büyük hedefimiz.

Bu sebeple;

●    İş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemeyi ve kontrol altında tutmayı,

●   İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm yasal yükümlülüklere ve standartlara uymayı,

●   Sürekli iyileştirme sağlamak için ölçülebilir hedeflere ve sektördeki en iyi uygulamalara karşı çevresel performansımızı planlıyor, gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz.

●   İSG uygulamalarını denetlemeyi, sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.