KC Enerji


KC ENERJİ İLE

Yenilenebilir ve Çevreyle Uyumlu Enerjiyle
Yatırımımız Geleceğe

KC Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki Başköy Regülatörü ve HES Projesi, Kastamonu ili Araç ilçesi Başköy mevkiinde, Araç deresi yan kolunda yer alan tesisimiz inşaat aşamasındadır. Tesisimizin kurulu gücü 4,25 MW gücünde olup, tamamlandığında 12 GWh elektrik enerjisi üretmesi hedeflenmektedir.

Suyun potansiyel enerjisi kullanılarak, üretilecek olan temiz enerji işletme döneminde de karbon emisyonuna katkı sağlayacaktır. Gerek kurulum gerekse işletme döneminde birçok kişiye istihdam kaynağı olacak tesisimiz, 5 partner firma 100 aşkın istihdam sayısı ile kurulumu gerçekleşecek olup, işletme döneminde 10 personele sürekli istihdam sağlayacaktır.

About Image About Image
About Image
BAŞKÖY HES ORTALAMA YILLIK

12.000.000 kWh

Hedeflenen Elektrik üretimi İle
3.305

kişinin günlük hayatında ihtiyaç
duyduğu tüm elektrik enerjisi
ihtiyacını karşılayabilir.
3.269

konutun elektrik enerjisi
ihtiyacını karşılayabilecek
elektrik üretimi yapılacaktır.
Yenilenebilir Enerji Kaynağından ürettiği elektrik ile yılda

6.000 ton CO₂

salınımını önleyerek doğaya ve
geleceğe katkı sağlanması hedeflemektedir.

10+

Personel

5+

Uzman
İş Ortaklıklığı

4,25 MW

Yenilebilir Enerji
Kurulu Gücü

12 GWh

Yenilenebilir
Enerji ÜretimiKC ENERJİ

Geleceğe Yön Veren Sürdürülebilir
Enerji Çözümleri

KC Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki Başköy Regülatörü ve HES Projesi, Kastamonu ili Araç ilçesi Başköy mevkiinde, Araç deresi yan kolunda yer alan tesisimiz inşaat aşamasındadır.

Tesisimizin kurulu gücü 4,25 MW gücünde olup, tamamlandığında 12 GWh elektrik enerjisi üretmesi hedeflenmektedir.

case-study Image
Call for support

4,25 MW
12 GWh
126 km2

Drenaj
Alanı 1 Adet

Ünite