MAKRES ENERJİ

Güneş Enerjisi sistemlerinde çözüm ortağı firmamız olan Makres Enerji ve grup şirketleri Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcı olarak aktif rol almaktadır.

Makres Enerji ilk yatırımını 2017 yılı sonu itibari ile 140.000 m2 ‘lik bir arazi üzerinde toplamda 39.500 adet panelden oluşan 7 adet güneş enerji santrali ile gerçekleştirmiştir.

MAKRES, modelleme maksatlı gerçekleştirdiği ilk faaliyeti neticesinde 2019 yılı içerisinde 3.330 adet hanenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 14.000.000 kwh üretim gerçekleştirmiştir ve üretimine devam etmektedir.

TOP