Biyokütle Enerji Santrali


Bİyokütle Enerjİ Santralİ

Türkiye'nin
İlk Entegre Katı Atık Tesisi

Trabzon ve Rize illeri yerel yönetimleri katı atık tesisleri yapma ve işletme birliği tarafından yürütülen katı atık proje kapsamında; Trabzon ve Rize illerinde oluşan Ambalaj atıklarının ayrı toplanması projesidir.

Biyokütle Enerji Santrali, evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, bertarafı ve enerji üretilmesi, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilmesi, ambalaj atıklarının ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılması temel faaliyet alanıdır.

%100 yerli sermaye ile kurulmuş olup merkezi İstanbul'dadır. Biyokütle Enerji Santrali ortakları 20 yılı aşkın bir süredir katı atık sektöründe faaliyet göstermektedir.

About Image About Image
About Image
RAKAMLARLA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

12.805 Mw.h

Tesis Güç Kapasitesi
525.000 Ton

Yıllık Atık İşleme Kapasitesi
12.805 Mw.h

Enerji Üretim Kapasitesi
1440 Ton / Gün

Atık Ayrıştırma Ve Geri Kazanım Kapasitesi

About Image

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

Temel Değerler

Yüzbinlerce insanın hayatına dokunuyor, daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle katı atık sorunlarına çözümler üreterek toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

 • Birlikte çalışmanın gücüne inanırız
 • Girişimci, çalışkan ve öncüyüz
 • Faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve yenilikçi anlayışla yönetiriz
 • Katı atık sorunlarına çözümler üretiriz
 • Tüketen değil üreten oluruz
 • Doğal kaynaklarımızı koruruz
 • Atıkları değerlendirerek ekonomiye can veririz
 • Ülkemizin gücüne güç katmak için var gücümüzle çalışırız.
BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

Enerjimizi, hayatımızı, doğamızı, geleceğimizi korumak elimizde.
Dönüşüm mümkün!

250

Personel

12 Ton

Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisi Kapasitesi

500 Ton / Gün

RDF Üretim
Kapasitesi

375 Ton / Gün

Atık Su Arıtma Tesisi Kapasitesi

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ

Kalite Politikası

"Katı Atık Yönetimi ve Enerji " sektörüne yön veren ve sektöründe marka olan uluslararası bir grup firma ışığında;

 • Yaşama değer katan çevre ve ortamlar için;
  Müşterilerinin istek ve beklentilerini esas alan, çevre ve insan için pozitif çözümler üretmek,

 • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik
  araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve çağdaş / kurumsal yönetim ilkeleri ve uluslararası kalite standartlarını uygulamak sureti ile kalite bilincini kurumsal hale getirerek müşterilerimize verdiğimiz kalite taahhüdünü yerine getirmektir.

case-study Image
Call for support

Lot Kapasitesi 400.000 m3


Kaydırın
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji
Evra Enerji